-->
Bra UGL-handledare - Mats Bergström Konsult AB

Vem är Mats Bergström?

Jag har en militär bakgrund som utbildare/lärare av värnpliktiga och reservofficerare i, främst, chefs- och ledarskap. Förbandschef för bataljon och högre stab. FN-tjänst på Cypern sammantaget under två år.
Sedan 2000 är jag egen företagare. Med mina militära erfarenheter har jag förstått att det finns en klar skillnad mellan chefskap och ledarskap. Jag har också ett högt intresse för relationer och hur dessa skall hanteras för att bli tydliga och hållfasta. Tydliga relationer är en förutsättning för produktivitet och effektivitet.
Jag har även ett intresse för jakt och flugfiske. Den tid som blir över använder jag till att sköta om min lantbruksenhet med skogsskötsel och andra viktreducerande aktiviteter.
Sitemap